Zespół byłego Działu Sieciowego ICM UW (2000-2010) dziękuje za 10 lat możliwości służenia Państwu wysokiej jakości łącznością oraz usługami IT wewnątrz Uniwersytetu Warszawskiego.

Obecnie obsługą w tym zakresie zajmuje się Dział Sieci Komputerowych UW
(patrz ZARZADZENIE NR 36 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 27 wrzesnia 2010r. w sprawie zmian organizacyjnych w administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego).